Αρθρογραφία TaxExperts

17.12.2011

Από την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet για την υποβολή και την μεταβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από το δικτυακό τόπο www.gsis.gr με την επιλογή «Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9».

25.10.2011

Ακούμε, διαβάζουμε και συζητάμε από τον Σεπτέμβριο για το ειδικό τέλος ακινήτων μέχρι που φτάνει η στιγμή που ανοίγοντας τον λογαριασμό της Δ.Ε.Η. διαπιστώνουμε ότι έχει συμπεριληφθεί και στον δικό μας λογαριασμό το ΄΄νέο χαράτσ鴨. Τι κάνουμε όμως όταν ο Λογαριασμός έχει λάθη ?

23.9.2011

Με το ν.4002 εγκαθιδρύεται στη φορολογική διοίκηση μία καινούργια Οικονομική Υπηρεσία με την ονομασία ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, η οποία θα στεγάζεται στo κτίριο Atrina στο Μαρούσι.

 

17.4.2011

Με το Νόμο 3943/2011 υπάρχει μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του νόμου, είναι σκόπιμο να περιγράψουμε τη διαφορά ανάμεσα στη «συνήθη διαμονή» και τη «φορολογική κατοικία».
 

1.7.2010

Το 1998 η ελληνική πολιτεία με την ΠΟΛ.1123/29.4.1998 «Διαδικασία σήμανσης ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων» δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου, στις Τράπεζες, στις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και στις επιχειρήσεις που εφάρμοζαν πλήρως το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, να τηρούν τα φορολογικά τους στοιχεία σε σημασμένα από τη Δ.Ο.Υ. μέσα, όπως CD-ROM και οπτικοί δίσκοι.

21.2.2010

Η  Κύπρος καταγράφεται σαν χώρα που το μοντέλο οργάνωσης της είναι εκείνο του κατά φόρο με κύριο χαρακτηριστικό την διάρθρωση σε οργάνωση κατά φόρο προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ και κατά φόρο εισοδήματος.

2.2.2010

Παρά τις μαζικές μεταβολές που πραγματοποιούνται στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα, όπου πρωταρχικό ρόλο παίζει η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών και οι διεθνείς συνεργασίες, εδώ και χρόνια υπάρχει μία προκατάληψη από τον επιχειρηματικό κόσμο για τις Κυπριακές Εταιρίες και τη χρήση τους για εμπορικούς και φορολογικούς σκοπούς.

30.11.2009

Στη Δημόσια Διαβούλευση για τη ρύθμιση των Φορολογικών Οφειλών, ορίζεται το πλαίσιο για την περαίωση και οι όροι για την υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις το επερχόμενου νόμου.

25.11.2009

Η περαίωση ανέλεγκτων και εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων είναι μία τακτική του Υπουργείου Οικονομικών με ιστορία πάνω από 20 χρόνια.  

Η πρώτη καταγεγραμμένη περαίωση πραγματοποιήθηκε το 1978 από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Θανάση Κανελλόπουλο και διήρκεσε μέχρι τις 31 Απριλίου του 1981, ύστερα από συνεχείς παρατάσεις.
 

31.3.2009

Η XBRL (eXtensible Business Reporting Language) είναι μία «γλώσσα» που προσφέρει  σύγχρονη, αξιόπιστη, δυναμική και αποκαλυπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Βασίζεται σε παγκοσμίως αποδεκτές αρχές (XBRL Specifications) διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ανταλλαγή και την επεξεργασία οικονομικών στοιχείων ανάμεσα σε επιχειρήσεις, εποπτικούς φορείς και κυβερνητικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Προσφέρει σημαντική μείωση του κόστους συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών, βελτίωση της αξιοπιστίας των μεγεθών και αύξηση της ταχύτητας διάδοσης των οικονομικών στοιχείων, για όλους τους εμπλεκόμενους  στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κύκλωμα.

19.9.2008

Οι οικονομικές πληροφορίες που δημοσιεύουν κατά παράδοση οι Εταιρίες είναι στατικές όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενό τους. Ανεξάρτητα αν η πληροφορία είναι σε ηλεκτρονική (Excel, PDF, ASCII) ή έντυπη μορφή, κάθε στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων προσδιορίζεται αποκλειστικά από το νόημα του όρου, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους αποδέκτες των στοιχείων. Το πρόβλημα δημιουργείται γιατί αυτό που μπορούν να αντιληφθούν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να αντιληφθούν οι υπολογιστικές μηχανές εκτός εάν τους το ορίσεις και στην εποχή μας, καλώς ή κακώς, το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής επικοινωνία πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστών.

Το πρότυπο XBRL (eXtensible Business Reporting Language) είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται στην XML (eXtensible Markup Language), για την μεταφορά επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων.

19.9.2008

Η διαφορά ανάμεσα σε μία στατική και μία ενεργή οικονομική αναφορά είναι ότι η δεύτερη μπορεί να μεταβάλλεται, όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης ανάλογα με τα στοιχεία και τα ποσά που καλείται να παρουσιάσει. Για παράδειγμα, σε ένα ισολογισμό αν προσθέσουμε ένα ακόμα στοιχείο τότε μεταβάλλεται η παρουσίασή του, δηλαδή επεκτείνεται κατά μία σειρά. Επίσης αλλάζουν και οι υπολογισμοί, αφού το στοιχείο αυτό του ενεργητικού ή παθητικού πρέπει να υπολογιστεί προκειμένου να διατηρηθεί σταθερή η λογιστική ισότητα. Βεβαίως υπάρχουν προγράμματα που αλλάζουν αυτόματα τη στοίχιση του ισολογισμού και άλλα που επαναϋπολογίζουν τα μεγέθη.

Το πρότυπο XBRL δίνει τη ταυτόχρονα τη δυνατότητα της αλλαγής του τρόπου παρουσίασης και της επαλήθευσης των μεγεθών, ενώ μπορεί να εξάγει τα ίδια στοιχεία σε διαφορετικές γλώσσες.

Για να επιτευχθεί η αυτόματη διαδικασία, η τεχνολογία XBRL χρησιμοποιεί ένα λεξικό (Taxonomy) ή αλλιώς μία ηλεκτρονική ταξινόμηση που δίνει στο υπολογιστικό σύστημα εντολές για:

  • Τα στοιχεία που περιέχει η οικονομική αναφορά
  • Το είδος των στοιχείων (αριθμητικά ή λεκτικά)
  • Την δομή και την παρουσίαση της αναφοράς
  • Τις σχέσεις μεταξύ λογαριασμών
  • Τους υπολογισμούς των στοιχείων για κάθε αναφορά

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή